cis-logo

 

plán školení v r.2018

 

p.č.

názov školenia

počet
dní

základná
cena

1.termín

2.termín

3.termín

ďalší termín

1.

Vývoj aplikácií v prostredí  Android

3

€450

5.-7.11.

14.-16.1.

po dohode

2.

Tvorba web aplikácií pomocou HTML5

2

€300

22.-23.10.

17.-18.12.

 

po dohode

3.

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)

2

€300

30.-31.10.

27.-28.11.

8.-9.1.

po dohode

4.

Java Server Faces

2

€300

19.-20.11.

19.-20.12.

 

 

5.

Bezpečnosť, autentifikácia a autorizácia v JAVA

2

€300

11.-12.12.

 

 

po dohode

6.

XML technológia a jej Java implementácia

2

€300

3.-4.12.

 

 

po dohode

7.

XSLT - XML transormácie

1

€150

5.12.

 

 

po dohode

8.

XSL -  Formatting Objects

1

€150

6.12.

 

 

po dohode

 

Ceny sú uvádzané v € bez DPH. DPH na kurzovné je 20%.

V prípade malého počtu prihlásených záujemcov o kurz v plánovanom termíne si ponechávame právo rozhodnúť, či kurz otvoríme alebo či sa neuskutoční. Záujemcom sa budeme snažiť ponúknuť alternatívne riešenie.

Ďalšie školenia zo súpisu školení ponúkame len pre väčšie skupiny záujemcov (minimálne 6), po dohode termínu konania školenia,

formou objednania lektorských služieb podľa cenníka služieb a zákazníckych školení

Miesto kurzov:

CIS s.r.o. , Jašíkova 2, Bratislava 29
(priestory CISu sú v budove Kerametalu)

 
Začiatok kurzu: v 1. deň kurzu o 9.00 h
  • ubytovanie je možné rezervovať napr. v hoteloch:
    • Hotel Echo, Prešovská 39
    • Hotel Turist, Ondavská 5
    • Hotel Junior, Drieňová 14
  • obedovať  je možné v jedálňách v budove Kerametalu alebo v blízkom okolí

Požiadavky na školenia posielajte na adresy: cis@cis.sk, dalibor@cis.sk

NAJ.sk